Merke- og planleggingsdager

Desember 2018

13.

Luciafeiring

September 2019

9.

Planleggingsdag for personalet

November 2019

8.

Planleggingsdag for personalet

Desember 2019

18.

Nissefest

24.-26.

Juleferie

31.-1.

Juleferie

Januar 2020

31.

Planleggingsdag for personalet

Mars 2020

20.

Planleggingsdag for personalet

April 2020

8.-13.

Påskeferie

Mai 2020

22.

Planleggingsdag for personalet

Juli 2020

13.-2.

Sommerstengt