Merke- og planleggingsdager

September 2021

13.

Planleggingsdag for personalet

November 2021

5.

Planleggingsdag for personalet

Desember 2021

24.-26.

Juleferie

Januar 2022

28.

Planleggingsdag for personalet

Mars 2022

25.

Planleggingsdag for personalet

April 2022

13.-18.

Påskeferie

Mai 2022

27.

Planleggingsdag for personalet