Merke- og planleggingsdager

September 2018

10.

Planleggingsdag for personalet

Oktober 2018

18.-19.

Samling for alle Kanvas-ansatte

24.

Høstfest

Desember 2018

13.

Luciafeiring

Februar 2019

1.

Planleggingsdag for personalet

Mai 2019

31.

Planleggingsdag for personalet