Merke- og planleggingsdager

September 2018

10.

Planleggingsdag for personalet

Oktober 2018

18.-19.

Samling for alle Kanvas-ansatte

24.

Høstfest

Desember 2018

13.

Luciafeiring

20.

Nissefest

24.-26.

Juleferie

31.-1.

Juleferie

Februar 2019

1.

Planleggingsdag for personalet

Mai 2019

31.

Planleggingsdag for personalet

Juli 2019

8.-21.

Sommerstengt